Home

Welkom op de website van de leerplannen Kunstig Competent. Je vindt hier de meest actuele versies van de leerplannen en nieuwe content.

Eind januari 2021 dienden we nieuwe leerplannen podiumkunsten en beeldende en audiovisuele kunsten in. De inspectie keurde in april 2021 deze leerplannen goed. We kregen een goedkeuring tot 2025. Die info had de inspectie ons al op voorhand meegegeven. Zo krijgen we de mogelijkheid om de leerplannen verder bij te sturen vanuit nieuwe inzichten en aanvullende wetgevende kaders.

Je kan in de leerplannen o.a. ontdekken welke oplossingen we ontwikkelden om de beroepskwalificaties van de 4de graad op een natuurlijke manier te koppelen aan de leerplannen Kunstig Competent.

Sinds 2020 (beeld) en 2021 (podiumkunsten) hebben de leerplannen ook een nieuwe layout gekregen. Met mooie nieuwe beelden voor de rollen/ artistieke ontwikkelingsgebieden:

De vijf nieuwe symbolen voor de rollen (podiumkunsten) en de artistieke ontwikkelingsgebieden (beeld) nodigen uit tot eigen invullingen. We hoorden al hele fijne en eigenzinnige associaties:

PERFORMER / TONEN
publiek en podium, piëdestal waar je je werk op zet, 
spot op het werk, de next track ...
SAMENSPELER / DIALOOG
raken, (ver)zoenen, diabolo ...
ONDERZOEKER / ONDERZOEK
tempel van kennis, huis van onderzoek, bibliotheek der kunsten, 
monument, planetarium van ontdekkingen ...
VAKMAN / VAKMANSCHAP
de basis, het fundament, oefening, herhaling ...
KUNSTENAAR / VERBEELDEN
oog voor verbeelding, focus, anders kijken ...