leerplan podiumkunsten

Hieronder vind je het raamleerplan Kunstig Competent en ondersteunende documenten die in april 2021 goedgekeurd werden door de inspectie.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier was de penvoerende instelling.

DE KERNEN VAN HET RAAMLEERPLAN

de vijf artistieke rollen en twintig artistieke competenties

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR HET LEERPLAN PODIUMKUNSTEN

Een beknopte lijst van vaktechnische competenties die door de vakwerkgroepen van verschillende academies ontwikkeld werden.

De speelkaarten in een nieuwe vormgeving:

Advertentie