achtergrond

PILOOTPROJECTEN DKO

Kunstig Competent ontstond in 2013 uit twee pilootprojecten die een vernieuwing in het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen mee mochten voorbereiden: Competent in Artistieke Competenties en Kunstig Competent begeleid door Erik Schrooten en Luk Bosman.

Samen met een tiental pilootacademies ontwikkelden ze de kernen van Kunstig Competent: de rollen/ artistieke ontwikkelingsgebieden, de artistieke competenties, een eenvoudige taal om doelen in het kunstonderwijs te expliciteren, praktijkvoorbeelden, de artistieke landkaarten en nieuwe evaluatiepraktijken. Kunstig Competent koos er vanaf de start voor om het drieluik doelen-aanpak-evaluatie als een coherent geheel te onderzoeken.

Na vier jaar werden de pilootprojecten afgerond en ging Kunstig Competent een eigen leven leiden. De ontwikkeling en bijsturing van leerplannen waarin de inzichten van de pilootprojecten verankerd werden, was een belangrijk deel daarvan.

GROOT DRAAGVLAK

Ondertussen werd de groep van academies die het gedachtengoed van Kunstig Competent omarmde steeds groter. Op dit moment werkt een meerderheid van de academies in Vlaanderen met de leerplannen Kunstig Competent.

Een stuurgroep van directeurs en coördinatoren van de academies van Lier, Westerlo, Noord-Limburg, Hasselt, Sint-Truiden, Eeklo, Dendermonde, Hamme, Tienen, Genk, Gent en alle Antwerpse academies bepaalt de richting waarin Kunstig Competent verder beweegt.

VORMING

De groep Kunstig Competent biedt vorming aan. We weten dat, ondanks alle zorg die we aan onze teksten en documenten besteden, verandering het meest gebaat is bij een echte dialoog met leraars. De afgelopen jaren hebben we expertise opgebouwd om in academies begeleidingswerk op maat te leveren. Via een intakegesprek proberen we samen met de directie/ coördinatoren de doelen voor een vorming scherp te krijgen en maken we een gepast scenario.

NIEUWE LEERPLANNEN

Januari 2021 was een nieuw scharniermoment voor Kunstig Competent. We dienden nieuwe versies van de twee raamleerplannen in. Ook ondersteunende documenten zoals het academieluik kregen een grondige revisie. Aan de kernen van de leerplannen (de rollen/ontwikkelingsgebieden, artistieke competenties) is niet geraakt. Daar willen we graag een tijdloos fundament van maken.

AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het tweeluik raamleerplan/academieluik geeft academies de kans om het eigen beleidsvormend vermogen aan te spreken. Academies worden uitgedaagd om het leerplan verder te concretiseren. De leerplannen omschrijven niet welke doelen een bepaald vak moet waarmaken. En dat is wennen. De tijd van enkel uitvoeren is voorbij. De teams kunnen vanuit het gemeenschappelijk raamwerk bepalen welke competenties in welk vak aan bod komen. Zo worden teams en academies eigenaar van de doelen van hun vakken en ontstaat er een grotere verbondenheid met de inhouden en doelen. Keuzes worden in het academieluik gedocumenteerd. De inspectie kan op deze manier zien op welke manier een academie voortdurend werkt aan haar onderwijskwaliteit en hoe ze de doelen van het leerplan waar maakt.

NIEUWSBRIEVEN EN INSPIRATIE

Wil je verder geïnspireerd worden omtrent de kansen van deze leerplannen?

  • INHOUDELIJKE INSPIRATIE: Bezoek dan onze blog artistiekecompetenties.blog. Hier vind je vooral inhoudelijke en inspirerende content voor leraren. Of schrijf je in voor een wekelijkse inspiratieblog op dinsdagvoormiddag.
  • NIEUWBRIEF LEIDINGGEVENDEN: Of schrijf je in voor de interne nieuwsbrief van leerplan. Die mail bevat informatie die we enkel aanbieden aan directeurs/ coördinatoren van academies die voor Kunstig Competent gekozen hebben. Maandelijks ontvang je dan tips hoe je het leerplan kan implementeren op je academie. Inschrijven kan je met een eenvoudig mailtje aan info@raamleerplandko.be.

Advertentie