ondersteunend materiaal

COMPETENTIEBEELDEN

ONDERSTEUNING ONDERWIJSKWALITEIT

Onderstaand document wil academies ondersteunen om professioneel om te gaan met de ruimte die de overheid hen geeft. Het gaat o.a. in op volgende vragen:

  • Hoe werken we met het nieuwe leerplan?
  • Hoe borgen we de kwaliteit?
  • Hoe voeren we intentiegesprekken?
  • Hoe onderzoeken we of alle artistieke competenties in onze opleidingen aan bod komen?
  • Hoe groeien we in onze academie verder naar een professionele cultuur?

INSPIRATIEKAARTEN

Met deze set eigenzinnige inspiratiekaarten maak je op een behapbare manier kennis met de visie achter het leerplan.

CONCORDANTIETABELLEN

De basiscompetenties en beroepskwalificaties die de overheid het DKO oplegt, zijn opgenomen in onze leerplannen.

In concordatietabellen (1ste, 2de en 3de graad) voor podiumkunsten en beeldende en audiovisuele kunsten wordt deze technische oefening zichtbaar gemaakt. Academies die het raamleerplan effectief waarmaken, zullen bijgevolg voldoen aan de eisen van de overheid.

In volgend document laten we zien hoe de beroepskwalificaties van de overheid in het leerplan ingewerkt zijn. Dit document geeft inzage in het proces dat de leerplanmakers doorlopen hebben om een complexe en omvangrijke lijst doelen te reduceren tot hanteerbare kernen.

ZELFANALYSE

Maak een analyse: Welke competenties komen veel/ weinig/ niet aan bod?

ORIGINELE AFBEELDINGEN KUNSTIG COMPETENT

Advertentie