contact

ONTWIKKELAARS LEERPLAN PODIUMKUNSTEN

 • Luc Borms
 • Diederik Celis 
 • Stefanie Debaele
 • Ann Debaillie
 • Remko Devroede
 • Lies Geldhof
 • Bart Jonkers
 • Erwin Scheltjens
 • Erik Schrooten
 • Wim Smet
 • Maud Tielemans
 • Lin Van Mierlo
 • Paul Voet

ONTWIKKELAARS LEERPLAN BAK

 • Hans Albrecht
 • An Baeckelmans
 • Geertje Bruyninckx
 • Rebecca De Clerc
 • Kim De Weerdt
 • Jo Foulon
 • Kristen Jacobs
 • Roos Lauwaert
 • Natalie Leysen
 • Lucie Renneboog
 • Joke Schrauwen
 • Erik Schrooten
 • Wim Smet
 • Evelien Vangehluwe
 • Goele Vansant
 • Michel Wieczerniak

Vormgeving logo en raamleerplan: Anne Verlent

CONTACT

Heb je vragen over de materialen? Of heb je interessant materiaal dat aansluit bij dit leerplan en wil je dat graag beschikbaar maken? Contacteer ons.

We horen ook graag als je academie voor onze leerplannen gekozen heeft. Zo kunnen we je op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Leidinggevende en coördinatoren kunnen zich inschrijven voor een maandelijkse nieuwsbrief. Leraren kunnen zich abonneren op de wekelijkse blog op artistiekecompetenties.blog.

DANK

De afgelopen maanden heeft een groep van meer van 50 leraars en directeurs aan dit leerplan meegewerkt. Onze dankbaarheid en bewondering daarvoor is bijzonder groot. 

We danken de leraars en directeurs die in klankbordgroepen feedback gaven, de leraren BAK in Antwerpen om ons te helpen met de specifieke lijsten materiële vereisten voor hun atelier, de stuurgroep Kunstig Competent voor hun bevlogen kijk op kunstonderwijs, de groep directeurs BAK die zo sterk de eigenheid van BAK zichtbaar konden maken in hun leerplan, Bart Jonkers voor zijn gave om onze ideeën naar de makers van DKO3 te vertalen, Anne Verlent voor de stijlvolle vormgeving, Hans Albrecht en Rebecca De Clerc voor hun bijdragen in het leerplan BAK, Diederik Celis, Ann Debaillie, Wim Smet en Erwin Scheltjens voor hun  taalkundige adviezen en Remko Devroede, Geertje Bruynickx, Roos Lauwaert, Lies Geldhof en Maud Tielemans voor hun hulp om de beroepskwalificaties om te zetten in haalbare en relevante lijsten voor de 4de graad.
En dan zijn er nog enkelen die nog een stapje verder gingen. Zij werkten de afgelopen maanden op weekdagen én tijdens de weekenden met hart en ziel aan de leerplannen. Deze kerngroep leerplan Kunstig Competent bestond uit Wim Smet, Erik Schrooten, Roos Lauwaert, Geertje Bruyninckx en Erwin Scheltjens. 

Al het werk dat we verrichten is vrijwilligerswerk. De groep Kunstig Competent heeft spijtig genoeg geen werkingsmiddelen. Je kan ons echter wel steunen en bedanken door ook in de toekomst vormingen aan te vragen en door de materialen die we ontwikkelden en nog zullen ontwikkelen (landkaarten, het raamleerplan, folders met doelen …) te kopen via een webshop die in ontwikkeling is.

info@raamleerplandko.be

Advertentie